Άριστα η παράσταση –Μηδέν η διοργάνωση στους «Ιππείς»