«Την Κυριακή δεν αποφασίζουμε για την κρίση αλλά για την έξοδο από αυτή»