Αύξηση του ιικού φορτίου δείχνουν τα λύματα της Χίου