Νέα σχολική χρονιά με «μαθητικό point system» και ο λογαριασμός… στους γονείς