Οι υποψήφιοι του «Ισχυρού Βόρειου Αιγαίου» κατά Περιφερειακή Ενότητα