Εκλογές με πανσέληνο, ένταση παλιρροιών, «βροχή» διαττόντων αστέρων