«Εχουμε Δημοτική Αρχή χωρίς όραμα και σχεδιασμό» (BINTEO)