Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο ελεύθερο Πανεπιστήμιο «Ιωνία»