Εργασίες στις οδούς Χρυσοστόμου Σμύρνης και Μαλά στην περιοχή του Νοσοκομείου