Ευτυχώς που η Τουρκική δεν ανήκει στην Ινδοευρωπαϊκή!