Οι «κύριοι ψεύτες της ΝΟΔΕ» και η στήριξη της αναγκαστικότητας της ΕΜΧ από τον ΣΥΡΙΖΑ