Εντοπισμός και διάσωση 55 προσφύγων στην μαρίνα του Νοσοκομείου