«Στηρίζουμε τον αγώνα που κάνουν οι μαθητές και οι γονείς τους»