Αυτές είναι οι νέες τιμές πώλησης νερού, καφέ και τοστ σε λιμάνια, αεροδρόμια και πλοία