"Κατάστρεψαν τμήμα απο το ποτάμι της Νέας Μονής - Αγίου Φανουρίου"