20.000 ευρώ από το την Περιφέρεια στο Κέντρο Πρόληψης Χίου