Νίκος Μαρδάς: Ο καιρός, μουσική Αγγελος Μελέκος, στίχοι Στέλλα Πετρίδου