Φιλοσοφία – γλώσσα, γλωσσική αλήθεια και γνώση (προσπάθεια προσέγγισης)