"Σε εκκρεμότητα δε βρίσκονται 300.000 συντάξεις,αν το έχετε καταλάβει,αλλά 300.000 ζωές!"