Πίσω στο συμβολαιογραφικό της Γραφείο η Ελ. Τσουρή