Ζητείται υποψήφιος διδάκτορας για Περιβαλλοντική Χημεία Οργανικών Μικρορύπων