Οδηγίες προς…λουόμενους από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου