Ξέμεινε από τρόφιμα το κοινωνικό παντοπωλείο της Χίου