Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2018