ΒΙΝΤΕΟ: Υπόμνημα στο Δήμαρχο του Συλλόγου Θιγομένων Ιδιοκτητών από Σχέδιο Πόλεως Χίου