ΒINTEO: Βοήθεια ζητά το «Βοήθεια στο Σπίτι». Μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας