Την Παρασκευή ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση της μαρίνας Χίου