Τα πολιτιστικά Εργαστήρια ΟΜΗΡΕΙΟΥ εκπαιδευτικής περιόδου 2015-2016