«Τα παιδιά που έρχονται σε σύγκρουση με τον νόμο, παραμένουν πρώτα απ’ όλα παιδιά»