Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Φώτο)