Συμπαράσταση στον αγώνα των Κοινοτήτων Λαγκάδας και Συκιάδας