259 δεν φορούσαν κράνος. Μηνιαίος απολογισμός στα θέματα οδικής ασφάλειας για το Β. Αιγαίο.