Συγχαρητήρια της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Χίου - Σάμου στον Γ. Κριτούλη