Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Χίου ενημερώνει τα μέλη του