Σχολικές εξετάσεις και άγχος - Εκδήλωση από το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με δυσλεξία