Στο ίδιο έργο θεατές: Αγανάκτηση ΝΟΧ για το Ιωνικό Κολυμβητήριο