Στάση εργασίας και κινητοποίηση για την υγεία την Πέμπτη 30/11