«Σημεία και αυτά των καιρών μας…!!! -Ο tempora o mores…(Νέοι καιροί, νέα ήθη)»