ΣΕΣΝΟΧ: «Το Ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο του Νοσοκομείου Χίου Ψυχορραγεί»