Προθεσμία 4 μηνών ζητούν οι καταστηματάρχες περιμετρικά του Κήπου