Πρόστιμο για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών στην Αμανή