Πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων την 28η Οκτωβρίου