Δίκη Locos – 6η ημέρα με συγκλονιστικές καταθέσεις