Προετοιμασία μαθητών για τον Πανελλήνιο διαγωνισμό «Θαλής»