Ερώτηση Κ. Τριαντάφυλλου για τα αμοιβολόγια της ΑΕΠΙ