Π.Λαμπρινούδης: Το έργο μας φέρνει πολίτες στα κοινά