"Παρμενίων": Ήχησαν οι σειρήνες πολέμου και στη Χίο