Παρεμβάσεις ΣΥΡΙΖΑ με στόχο τη συνέχισης λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης Χίου