«Οι αλήθειες για τη Φαρμακαποθήκη» από 17 Χιώτες Φαρμακοποιούς