Ο Παντελής Θαλασσινός τραγουδάει για τον Εγρηγόρο της Χίου